Interessante opstelling voor waterstof maken

Hydrogenase (FE)

Nieuwe katalysator voor opwekking H2

De UvA heeft een nieuwe goedkopere manier gevonden om energie op te wekken. Het is een natuurlijk enzym dat als katalysator gebruikt kan worden in plaats van platina. Er wordt namelijk ook ijzer gebruikt.

Hydrogenase

De inspiratie komt vanaf hydrogenase-enzymen. Hier uit kan makkelijk waterstof gemaakt worden. Het grote voordeel van waterstof is dat bij verbranding H2O oftewel water gevormd wordt. Om deze omzetting te bevorderen wordt een katalysator ingezet. Vroeger was deze op basis van platina een duur element, maar nu is er één op basis van ijzer gemaakt. Hierdoor gaan de kosten zoveel omlaag dat het interessant wordt om te kijken of aan de hand van zon en windenergie waterstof geproduceerd kan worden.
Reactieformule

Soar Fuel Devices

Solar Fuel Devices is de term die er aan gegeven wordt en het idee is dat er een energiedrager ontwikkeld wordt die alleen met duurzame energie opgewekt kan worden. Natuurkunde en chemie komen dan bij elkaar. Zonne-energie die wordt omgezet in een chemische verbinding. Door verbranding vindt er een explosie plaats en daaruit van energie op te wekken. De hydrogenases nadeel s nog steeds vrij duidelijk. Voorlopig is er nog geen model voor te verzinnen waarin het principe werkt. Wel is al een onderzoek gedaan in de literatuur om erachter te komen hoe dit enzym in de natuur te werk gaat. De hydrogenases werken namelijk niet op zichzelf en zijn ook niet oplosbaar in water. Er bleek toen een tweede reactie nodig te zijn. Dit is een cluster van zwavel en ijzer. Deze slaat elektronen op die later weer verwerkt kunnen worden door de hydrogenases. Er zijn ook stikstofgroepen toegevoegd, zodat het oplosbaar in water wordt.

Geen werkend model

Voorlopig zijn er alleen nog maar proefopstellingen. Daarin is het ijzercomplex als een soort draadje toegevoegd in het bekerglas. Voorlopig moet de katalysator nog geoptimaliseerd worden. Er is nog te veel capaciteit nodig om de reactie opgang te krijgen. Door meer natuurlijke situaties te bestuderen zou dit te verbeteren moeten zijn. Het leuke is dat het een soort gezamenlijk onderzoek is van diverse universiteiten en andere instanties die zich met biologie bezig houden. Tenslotte moet een katalysator, sinds het een functie is van een katalysator, niet opgebruikt worden. Hij moet dus een lange tijd mee kunnen gaan.